1. გამოძიება:

  • შვილებზე მეთვალყურეობა
  • ქორწინებამდელი გამოძიება:
  • საკუთარი ან შვილის მომავალი მეუღლის შესახებ საჭირო ინფორმაციის მოპოვება
  • ძიძების თვალთვალი

2. იურიდიული კონსულტაცია:

  • საქორწინო კონტრაქტთან დაკავშირებით დახმარება
  • ალიმენტისთვის საჭირო მასალების მოპოვება