• ღალატის ფაქტების დადგენა
  • რკინის ალიბი
  • კონფიდენციალური შეხვედრების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა