1. გამოძიება:

  • კლიენტების, თანამშრომლების, პარტნიორების გადამოწმება და სიცრუის დეტექტორზე შემოწმება
  • კომერციული ინფორმაციის უკანონო გავრცელებისა და მითვისების ფაქტების დადგენა
  • მოვალეებთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარება

2. იურიდიული კონსულტაცია