კერძო დეტექტივების სააგენტო “ადლერი” დაარსებულია მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე პროფესიონალების მიერ. ჩვენი კომპანიის ძირითადი საქმიანობა მოიცავს საქართველოსა და მის ფარგლებს გარეთ როგორც ოჯახურ, ისე ბიზნეს ურთიერთობებში დახმარებასა და იურიდიულ კონსულტაციას 24საათის განმავლობაში! ჩვენს მიერ წარმართული ნებისმიერი საქმე სამართლებრივად მოწესრიგებული და კლიენტის 100%-იან კონფიდენციალობაზეა დაფუძნებული!

– ღალატი (გამოვლენა მტკიცებულება).

– შვილებზე მეთვალყურეობადა მავნე გარემოსგან მათი დაცვა (ნარკომანია, აზარტული თამაშები, საეჭვო ურთიერთობები).

– ინფორმაციის შეგროვება ოჯახური ურთიერთობების სფეროდან (წინასწარი ინფორმაცია „სარძლოს“, „სასიძოს“ და სხვათა შესახებ).

– ალიმენტისთვის საჭირო მტკიცებულებათა მოძიება.

– შიდა უსაფრთხოების საინფორმაციო უზრუნველყოფა.

– სიცრუის დეტექტორზე შემოწმება

– კომერციული შპიონაჟისა და მიზანმიმართული საბოტაჟის გამოვლენა და ნეიტრალიზაცია.

– არაკეთილსინდისიერი კონკურენციის გამოვლენა და დაცვის უზრუნველყოფა.

– პარტნიორთა, პოტენციურ პარტნიორთა, კლიენტთა, პერსონალის გადამოწმება და რისკების შეფასება.

– მოვალეთა მოძიება.

– ტექნიკური მხარდაჭერა თანამედროვე ტექნოლოგიებით.

– უსაფრთხო საინფორმაციო არხების, პრივატული შეხვედრების კონფიდენციალურობის უზრუნველყოფა.

ადლერი – მოკლესი გზა სიმართლემდე!

დაგვიკავშირდით ნებისმიერ დროს! 592 980 706